text kutusu örnekleri (hesap makinesi oluşturma)

merhaba arkadaşlar bugün visual basicde hesap makinesi yapacagız
şimdi öncelikle visual basic 6.0 programımızı açıyoruz ve form ekranı geliyor karışımıza.
daha sonra ekrana 2 adet text kutusu ve 4 adet command ekliyoruz ve bir adet sonuçların gösterilecegi label ekliyoruz.


 daha sonra toplama işlemine tıklayıp aşagıdaki kodları yazıyoruz.

Dim a as integer
dim b as integer
dim c as integer
Private Sub Command1_Click()
a = Text1.Text
b = Text2.Text
c = a + b
Label1.Caption = c
End Sub


 şimdide bu yazdıgımız kodları açıklayalım

öncelikle degişkenlerimizi atadık.daha sonra text kutularımızı degişkenlere sabitledik.ve başka bi degişkende işlemimizi yapıyoruz bu normal bi toplama yada çıkarma gibi işlemdir.sonrada label1.caption komutuyla çıkan sonucu form ekranında ekledigimiz yere yazdırıyoruz.


şimdide çıkarma butonuna çift tıklıyoruz ve aşagıdaki kodları yazıyoruz bu kodlar aynıdır sadece tek farkı normal 4 işlem yapılan yerdir.

Dim a as integer
dim b as integer
dim c as integer
Private Sub Command1_Click()
a = Text1.Text
b = Text2.Text
c = a - b
Label1.Caption = c
End Sub

burda sadece c=a+b yerine c=a-b yazdık


daha sonra aynı işlemi çarpma ve bölmedede yapıyoruz ve program tamamlanıyor.

sonra  programı çalıştırıyoruz.
evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar bir başka visual basic dersinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın..

text box kutusunun diger özelllikleri 2

merhaba arkadaşlar bugün visual basic dersimize geçen dersi hatırlamak amacıyla örnekle başlamak istedim.

örnek=

text kutusuna yazılan ifadenin tamamını seçtiren programı yazınız?

şimdi sizlere bunu resimlerle anlatıcagım

öncelikle visual basic 6.0 programımımızı açıyoruz. ve form ekranına bir adet text bir adet de command ögesi ekliyoruz.
daha sonra form alanımıza  çift tıklayarak kod alanımıza geliyoruz ve ilk olarak degişken atama işlemimiz yani dim a as integer kontrolümüzü yazıyoruz.daha sonra form load yazan kodun altına aşagıdaki kodları yazıyoruz.

a=len(text1.text)
text1.selstart=0
text1.sellenght=a


daha sonra end kontrolünü ekliyoruz ve programı çalıştırıyoruz.

programı çalıştırdık ve gördügünüz gibi program açıldıgı anda textin içi seçiili geldi.
evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar  


Hediye Kazanan Arkadaşlar

Toshiba Flaşbellek hediyeli kampanyamız dün gece sona erdi.Yorumu yayınlanmayan arkadaşlarım mail atmışlar, onları da kontrol ederek düzenledim. Random.org ile yapılan çekiliş sonucu 4 gb Toshiba flaşbellek'i kazananlar;

Fikir Güncem
Melisa şahin,
Murat Cebeci
Eser Cem Aydın
Tuğrulhan Oylum

Kendilerine mail olarak, bildirim yapılıp adresleri istenmiştir." Melisa Şahin" den cevap alamaz isem, yeniden çekiliş yapılarak, hediyesi başkasına devredilecektir.

Kazanamayan arkadaşlarım üzülmesinler yeni kampanyalar yakında devam edecek.

Saygılar..

text box kutusunun diger özelllikleri

merhaba  arkadaşlar bugün sizlere visual basic 6.0 programımzın textbox kutusunun diger özelliklerini anlatıcagım.


scroolbars=

multiline komutunun aktif olması ile aktif olur alacagı 3 tane deger vardır.

max length=

text kutusuna girilebilecek maximum karakter sayısıını belirler. deger 0 ise bi sınırlama yoktur yani istenilen kadar deger girilebilir:

passwordchar=

  text kutusunu şifre girmek için kullanıcaksak eger bu kontrolü kullanmamız gereklidir.Bu özellikle bir karakter girilerek text kutusuna girilen her karakterin yerinde o karakterin gözükmesi saglanır.

locked=

true yapıldıkdan sonra kullanıcı hiç bir degişiklik yapamaz yani kilitlenir.  
selstart,sellenght=


 kullanıcı text kutularında seçme işlemi yapabilir.kullanıcının seçtigi kısmı ögrenmek için bu iki özellik kullanılır.
selstart===text içinde başlayacağı konumu belirler.
sellenght==text içinde başlaycagı uzunlugu belirler.

len= 

herhangi bir textin içindeki metnin kaç karakter oldugunu bulur. 

örnek==
text1 kutusunun içindeki harf sayısını bulunuz.?


bu program için visual basic 6.0 ı açıyoruz ve form ekranına  birtane label aracı birtane text aracı birtanede command aracı gerekir.
bunları forma ekledikden sonra command butonuna tıklıyoruz ve aşagıdaki kodları yazıyoruz.

private sub command1_click()
dim a as integer
a=len(text1.text)
label1.caption=a
end sub

şimdi programı anlatalım.. bir tane a degişkenimizi atadık sonra a degişkeninde yapılacak işlemleri yazıcagız. len komutunda len yazılır ve sayısı alınacak kontrol parantez içinde yazılır.
daha sonra çıkan sonucu label1de gösterdik.

bu dersimiz bu kadar text kontolümüzü bitirdik 
bizi tercih ettiginiz için teşekkürler..


iletişim adresi=alican07@w.cn

textbox kontrolünün multiline özelligi

merhaba arkadaşlar birazdan size visualbasic 6.0'da textbox kontrolünün multline özelligini anlatıcagım..

eger bu özellik true ise text kutusuna birden fazla satır girilebilir.false ise tek bir satırda kullanılır.

textbox kontrolünün tooltiptext özelligi

merhaba arkadaşlar bugün visual basic 6.0 daki textbox kontrolünün tool tip text özelligini inceliyecegiz..

ilk olarak

tooltip text
o objeyle ilgili açıklama mesajı işlevini görür.
örnek
visual basic 6.0 programımızı açıyoruz ve forma bir adet text kutusu ekliyoruz.ve forma çift tıklıyoruz.oraya bazı kodlar yazacagız.

private sub form_load()
text1.tooltiptext="sayı gir" 
end sub

text box aracı

merhaba bugün visual basic'de form araçlarından birisi olan textbox kutusunu görecegiz.
şimdi bu aracı kısa bir tanımla açıklayalım.
textbox kutusu kullanıcının bilgi girişi için kullanılan bir kontroldür.Ayrıca programın çalışması veya tasarım esnasında metin kullanıcı tarafından değiştirebilmesinin yanında kesme,kopyalama,yapıştırma,saga-sola,aşagı-yukarı-ve birden fazla satır girebilme gibi özelliklere sahiptir.

Şimdi visual basic programımızda textbox kutusunun properties(özellikler)penceresine bakalım.

bütün kontrollerin bir default yani varsayılan degeri vardır .text kutusunun default özelligi textdir.

Örnek:

Textlere girilen sayıları toplayan programı yazınız!!

öncelikle visual basic programda kullancagımız degişkenlerimi yazıyoruz . bu degişkenlerimizi eger genaral bölümüne yazarsak bütün programda aynı degişken kullanılır.eger bi kontrölün içinde yazarsak sadece o kontrol içinde kullanır.
degişken.'in ne oldugunu  anlattıkdan sonra programımıza geçelim


öncelikle form ekranımıza birtane command yani buton ekliyoruz bir tanede text kutusu daha sonra command kontrolune çift tıklıyoruz.
daha sonra aşagıdaki adımları uyguluyoruz.daha sonra kod ekranımız çıkacak karşımıza daha sonra programı çaıştırıyoruz

toolbox araçlarını tanıyalım

merhaba arkadaşlar sizlerle ilk olarak label aracını inceliyecegiz.

label ne işe yarar ona bakalım

daha çok kullanıcıya form üzerinde bilgi vermek için kullanılır.kullanıcı tarafından giriş yapılmaz.

şimdide label aracımızın özelliklerine bakalım

caption=
nesne üzerindeki yazı bu özellikle belirlenir.
kısayoltuşu yapabilmek için kısayol tuşu olarak atayacagım harften önce '&' kullanılır.

autosize=
degeri true ise boyutları içeriginin boyutlarına göre yeniden kendiliginden ayarlanır.

backstyle=
0 ise arka planı gösterir 1ise zemini gösterir.

alignment=
 etiketin sag sol ortada olmasını belirler..

evet arkdaşlar label  aracımız bu kadar bi sonraki dersimizde textbox ları sizle anlatıcagım. görüşmek üzere..

form tasarımı form olayları

  1. click=form üzerinde tek tıklama olayıdır
  2. dblclick=form üzerinde çift tıklama olayıdır.
  3. keydown=klavyeden tuşa basılma olayıdır.
  4. keyup=klavyeden basılı tutulan parmagı çekmekdir
  5. load= yüklemeolayıdır
  6. unload=formun kapatılma olayıdır
  7. mausedown=form üzerindeyken mausea basma olayıdır
  8. mausemove=mauseyi gezdirmek
  9. resize=formun kod kullanarak yada kullanıcı tarafından degiştirilmesine denir.
  10. mauseup= fare tıklandıgı zaman parmagın bırakılma olayıdır.
örnek:

soru= form yüklendigi zaman formumuzun ismi sitemizin ismi olarak gözüksün..

öncelikle formumuza çift tıklayıp click yazan bölümü load yapıyoruz ve kod ekranında private sub yazan yerin alt satırına şu kodları yazıyoruz

form1.caption="http://meehmet.blogspot.com/"   şimdide bu kodları açıklayalım burda form1.isim demektir caption=isim demektir tırnak içindeki yazılanları aynen form1 in ismi olarak al demektir.bugünlük bu kadar arkadaşlar 

mantıksal problemler

and operatörü.:

görevi:  ve anlamına gelir
örnek: sayı >10 and sayı>5 (5 ile 10 arasında)

or operatörü:

görevi : veya anlamına gelir:

örnek: sayı<10  or sayı>5 ( ikisinden birine uyan sayı)

not operatörü:

görevi. degil anlamına gelir
örnek: not sayı=50 ( sayı 50 degil)

karşılaştırma operatörleri


aritmetik operatörler

   operatör       görevi        örnek
+
toplama
3+2=5
-
çıkarma
3-1=2
*
çarpma
3*2=6
/
bölme
4/2=2
^
üs
3^2=9
=
eşittir
5=a
\
tam bölüm
9\2 =4 

 aritmetik operatörlerde kullanılan simgeler
 ilerdeki derslerde görecegimiz matematiksel
 işlemlerdekullanılmaktadır.
                     
toplama işlemi                    

verilen iki deger arasında toplama işlemi yapar 
eger degerler string(harfsel degerler) ise yan yana yazar
eger degerler integer(sayısal degerler) ise matematikde oldugu gibi toplama işlemi yapar.  
örnek:  
degerler string için
a="visual"
b="basic"
c=a+b
c=visual+basic

degerler integer icin

a=5  b=4  c=a+b  c=5+4     c=9 gibi

Çıkarma işlemi

verilen iki deger arasında matematiksel olarak çıkarma  işlemi yapar.
örnek  6-2 = 4 gibi                  


Çarpma işlemi   

verilen iki deger arasında matematiksel olarak çarpma   işlemi yapar.
örnek   4*3=12 gibi                  
 
Bölme işlemi
            
verilen iki deger arasında matematiksel olarak bölme  işlemi yapar.
örnek   8/2=4 gibi                  
              
 üs alma işlemi

verilen ikisi sayı arasında girilen ilk sayının diger sayıda üssünü alma işlemine denir.
örnek olarak 3^2=9 gibi burda 3ün karesini aldık ve sonucumuzu 9 bulduk.


eşittir işlemi

aritmetik olarak eşittir iki sayının birbirine eşit oldugunu belirtirken kullanılır.

örnek olarak : 5=5 gibi veya a=a gibi 

tam bölüm işlemi

girilen iki degerin birbirine normal bölme işlemi yapılarak fakat çıkan sonucu yuvarlama işlemi yani kenisine en yakın olan sayıya tamamlayarak gösterme işlemidir.başka bi deyimle çıkan sonucun kalanınını atma işlemidir

örnek olarak 9\2=4 gibi   normalde bu işlemde sonucun4,5 çıkması gerekirdi fakat tam bölümde bu kalan kısmı alınmadıgı için tam sonuç yazılır 

bu günkü dersimiz bu kadar en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere  ilginiz için teşekkür ederim.