aritmetik operatörler

   operatör       görevi        örnek
+
toplama
3+2=5
-
çıkarma
3-1=2
*
çarpma
3*2=6
/
bölme
4/2=2
^
üs
3^2=9
=
eşittir
5=a
\
tam bölüm
9\2 =4 

 aritmetik operatörlerde kullanılan simgeler
 ilerdeki derslerde görecegimiz matematiksel
 işlemlerdekullanılmaktadır.
                     
toplama işlemi                    

verilen iki deger arasında toplama işlemi yapar 
eger degerler string(harfsel degerler) ise yan yana yazar
eger degerler integer(sayısal degerler) ise matematikde oldugu gibi toplama işlemi yapar.  
örnek:  
degerler string için
a="visual"
b="basic"
c=a+b
c=visual+basic

degerler integer icin

a=5  b=4  c=a+b  c=5+4     c=9 gibi

Çıkarma işlemi

verilen iki deger arasında matematiksel olarak çıkarma  işlemi yapar.
örnek  6-2 = 4 gibi                  


Çarpma işlemi   

verilen iki deger arasında matematiksel olarak çarpma   işlemi yapar.
örnek   4*3=12 gibi                  
 
Bölme işlemi
            
verilen iki deger arasında matematiksel olarak bölme  işlemi yapar.
örnek   8/2=4 gibi                  
              
 üs alma işlemi

verilen ikisi sayı arasında girilen ilk sayının diger sayıda üssünü alma işlemine denir.
örnek olarak 3^2=9 gibi burda 3ün karesini aldık ve sonucumuzu 9 bulduk.


eşittir işlemi

aritmetik olarak eşittir iki sayının birbirine eşit oldugunu belirtirken kullanılır.

örnek olarak : 5=5 gibi veya a=a gibi 

tam bölüm işlemi

girilen iki degerin birbirine normal bölme işlemi yapılarak fakat çıkan sonucu yuvarlama işlemi yani kenisine en yakın olan sayıya tamamlayarak gösterme işlemidir.başka bi deyimle çıkan sonucun kalanınını atma işlemidir

örnek olarak 9\2=4 gibi   normalde bu işlemde sonucun4,5 çıkması gerekirdi fakat tam bölümde bu kalan kısmı alınmadıgı için tam sonuç yazılır 

bu günkü dersimiz bu kadar en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere  ilginiz için teşekkür ederim.
         
                                          

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder